Algemene informatie

Australië heeft een oppervlakte van ruim 7,5 miljoen vierkante kilometer, ruim 200 keer Nederland! Het land is bestuurlijk ingedeeld in een zestal staten (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, Western Australia en Tasmania) en twee territoria: de Australian Capital Territory met de Australische hoofdstad Canberra, en de Northern Territory met Darwin als hoofdstad. Australië is vooral een oeroud continent, waar de laatste 50 miljoen jaren geen grote geologische activiteiten hebben plaatsgevonden. In deze periode hebben verwering en erosie ongestoord hun stempel op het landschap kunnen drukken en de vorm en diversiteit veroorzaakt die Australië zo uniek maken. Ver voor de komst van de eerste Europeanen was Australië al bewoond. Archeologisch onderzoek en mondelinge overlevering geven aan dat de oorspronkelijke bevolking, de Aborigines, waarschijnlijk tienduizenden jaren geleden vanuit Zuidoost-Azië in Australië zijn aangekomen. Gedurende duizenden jaren hebben de Aborigines in een uniek evenwicht geleefd met hun omgeving, totdat de Europeanen hun beschaving grotendeels vernietigden, deels door agressieve kolonisatie, deels door volledig onbegrip. In 1788 vestigden de eerste Europeanen zich op dit door de Britten in bezit genomen continent, op de plek van het huidige Sydney. Bijna een eeuw lang werd het land door de Britten gebruikt als strafkolonie. In totaal werden er 168.000 gevangenen naar dit land gedeporteerd. Immigratie van vrije kolonisten kwam pas goed op gang in de tweede helft van de vorige eeuw, vooral toen op verschillende locaties goud werd gevonden. Australië kent een grote variatie in landschappen. In het oosten bevindt zich de dominante, sterk geërodeerde Great Dividing Range, de bergketen die van noord naar zuid de vruchtbare kuststrook van het droge binnenland scheidt. In dit gebied vind je een aantal onderling sterk verschillende nationale parken die we tijdens deze reis zullen bezoeken. In het zuiden is de Great Dividing Range het meest onherbergzaam, terwijl deze meer naar het noorden toe afvlakt. In westelijke richting gaat het bergland over in de grote vlakten van het centrale laagland. In het hart van Australië wordt de woestijnvlakte onderbroken door de prachtige MacDonnell Ranges, de wereldberoemde monoliet Uluru (Ayers Rock) en de kleurrijke Olga’s. In een periode van miljoenen jaren hebben rivieren diepe en vaak zeer grillige canyons en kloven doen ontstaan, zoals de Kings Canyon in het centrum en Carnarvon Gorge in het oosten van het land. Australië is ongeveer 55 miljoen jaar geleden geïsoleerd geraakt, nadat het was losgeraakt van andere continenten. Sinds die tijd heeft de natuur zich onafhankelijk ontwikkeld en is er een unieke inheemse flora en fauna ontstaan. De meest dominante en typisch Australische plant is de eucalyptus. Ruim 75% van de bomen in Australië behoort tot dit geslacht, dat 400 inheemse soorten kent. De nationale plant van Australië is echter de acacia, waarvan er zo’n 600 soorten inheems zijn. Andere voor Australië specifieke planten zijn de woestijneik (Casuarina sp.), een boom die zich onder woestijncondities kan handhaven, de zeer aparte grasboom (Xanthorrhoea sp.), de slanke Livistona-palm en de reusachtige Bunya-den. Verder heeft het land een ongeëvenaarde rijkdom aan wilde bloemen, waarvan een groot deel in de droge gebieden voorkomt. Karakteristiek voor de Australische fauna zijn de buideldieren (Marsupialia), waarvan er hier 120 soorten voorkomen en slechts enkele in Zuid-Amerika. De meest voorkomende zijn de ons allen bekende kangoeroe en koala en verder de opossum en de wombat. Een wonderlijke speling van de natuur is het vogelbekdier, een uniek eierenleggend zoogdier met een snavel. Dit dier komt onder andere voor in het Lamington National Park, dat vanuit Brisbane bezocht kan worden. Australië is een paradijs voor vogelliefhebbers. Er zijn ruim 700 inheemse, vaak opvallend gekleurde soorten, waaronder veel papegaaien, parkieten en ijsvogels. Van de laatste is vooral bekend de reuzenbosijsvogel of kookaburra, die ook wel ‘Laughing Jack’ wordt genoemd. Ook de liervogel, de honingzuiger en de met de casuaris verwante emoe leven alleen hier. Voor de kust van Queensland ligt nog een stuk uniek Australië: de sprookjesachtige onderwaterwereld van het Great Barrier Reef. De oorspronkelijke bevolking van Australië, de Aborigines, vormden een van de eerste beschavingen die gebruik maakten van stenen werktuigen. Van oudsher maakten zij rotsschilderingen van zichzelf en van de dieren waarop zij jaagden. De Aborigines leefden in familieverband verspreid over het land. De rechten van de Aborigines op eigen land (en cultuur) werden pas in de jaren zestig officieel deels erkend. Tot de tweede wereldoorlog was de Australische bevolking verder voornamelijk van Engelse en Ierse afkomst. Na de tweede wereldoorlog kwam er een sterke immigratie op gang uit onder meer Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Nederland, Polen, Libanon en Turkije, en de laatste twee decennia uit Aziatische landen. Het hedendaagse Australië is een uitgesproken multiraciale samenleving met bijna 19 miljoen inwoners, waarbij de 230.000 Aborigines een kleine etnische minderheid vormen. Het karakter van vrijbuiters kenmerkt de Australische samenleving nog altijd: stoere sportiviteit, pioniersgeest, het buitenleven, hang naar ruimte en avontuur zijn typerend Australisch.

Reacties

Populaire posts